Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fylkesveger

Oppland fylkeskommune eier fylkesvegene i Oppland og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av disse. Til sammen er det 3007 km veg med 641 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband.

Fylkesvegene utgjør 54 % av det offentlige vegnettet i Oppland. Riksvegene, som staten har ansvaret for, utgjør 13 %, og de kommunale vegene utgjør 33 %.

Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet i Oppland gjennom fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter.

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen

Statens vegvesen Region øst utfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. Vegvesenet skal i tillegg gi fylkeskommunen vegfaglig bistand i planlegging, saksbehandling og utredninger.

Kontaktinformasjon for publikumshenvendelser

Statens vegvesen inngår driftskontrakter for vegnettet på vegne av fylkeskommunen. Henvendelser vedrørende manglende brøyting og strøing, tette stikkrenner og behov for akutte reparasjoner kan rettes til entreprenørenes publikumstelefon.

Område Entreprenør Telefon
Publikumstelefoner til driftentreprenører
Gjøvik og Toten Mesta AS 954 88 917
Nord-Gudbrandsdalen Stian Brenden Maskinservice AS 970 07 766
Valdres Presis vegdrift AS 959 88 600
Sør-Gudbrandsdalen Mesta AS 992 03 293
Land og Hadeland Mesta AS 950 86 765
Ottadalen Mesta AS 951 95 440

 

Henvendelser vedrørende planlegging av vedtatte vegprosjekter og gjennomføring av tiltakene skal som hovedregel rettes til Statens vegvesen. Også henvendelser vedrørende løpende drift- og vedlikeholdsoppgaver kan rettes hit.

Avdeling Kontaktperson Telefon og epost
Kontaktpersoner hos Statens vegvesen i Oppland
SVV Vegavdeling Oppland Avdelingsdirektør Cato Løkken 992 04 570, send e-post
Plan- og trafikkseksjonen Seksjonsleder plan Hans Martin Asskildt 415 73 839, send e-post
Utbyggingsseksjonen Seksjonsleder Ole Einar Fossen 922 02 130, send e-post
Driftsseksjonen Seksjonsleder Asbjørn Stensrud 926 47 906, send e-post

 

Henvendelser kan også rettes til Statens vegvesens sentralbord på telefon 02030 eller på epost til Statens vegvesen Region Øst. Send e-post til Statens vegvesen.

Henvendelser som gjelder nye prosjekter og strategiske prioriteringer på fylkesvegnettet rettes til Oppland fylkeskommune.

Sist oppdatert 28.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering