Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fylkesveger

Oppland fylkeskommune eier fylkesvegene i Oppland og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av disse. Til sammen er det 3007 km veg med 641 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband.

Fylkesvegene utgjør 54 % av det offentlige vegnettet i Oppland. Riksvegene, som staten har ansvaret for, utgjør 13 %, og de kommunale vegene utgjør 33 %.

Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet i Oppland gjennom fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter.

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen

Statens vegvesen Region øst utfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. Vegvesenet skal i tillegg gi fylkeskommunen vegfaglig bistand i planlegging, saksbehandling og utredninger.

Kontaktinformasjon for publikumshenvendelser

Statens vegvesen inngår driftskontrakter for vegnettet på vegne av fylkeskommunen. Henvendelser vedrørende manglende brøyting og strøing, tette stikkrenner og behov for akutte reparasjoner kan rettes til entreprenørenes publikumstelefon.