Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fylkesveger

Oppland fylkeskommune eier fylkesvegene i Oppland og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av disse. Til sammen er det 3007 km veg med 641 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband.

Fylkesvegene utgjør 54 % av det offentlige vegnettet i Oppland. Riksvegene, som staten har ansvaret for, utgjør 13 %, og de kommunale vegene utgjør 33 %.

Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet i Oppland gjennom fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter.

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen

Statens vegvesen Region øst utfører utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. Vegvesenet skal i tillegg yte fylkeskommunen vegfaglig bistand i planlegging, saksbehandling og utredninger.

Henvendelser vedrørende planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift- og vedlikeholdsoppgaver skal som hovedregel rettes til Statens vegvesen.

Avdeling Kontaktperson Telefon og epost
Kontaktpersoner hos Statens vegvesen i Oppland
SVV Vegavdeling Oppland Avdelingsdirektør Cato Løkken 992 04 570, send e-post
Plan- og trafikkseksjonen Seksjonsleder plan Hans Martin Asskildt 415 73 839, send e-post
Utbyggingsseksjonen Seksjonsleder Ole Einar Fossen 922 02 130, send e-post
Driftsseksjonen Seksjonsleder Asbjørn Stensrud 926 47 906, send e-post

 

Henvendelser kan også rettes til Statens vegvesens sentralbord på telefon 02030 eller på epost til Statens vegvesen Region Øst. Send e-post til Statens vegvesen.

Henvendelser som gjelder nye prosjekter og strategiske prioriteringer på fylkesvegnettet rettes til Oppland fylkeskommune.

Sist oppdatert 27.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering