Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggegrenser og avkjørsler

For å ivareta trafikksikkerhet, drift og vedlikehold og framtidige utbyggingsbehov på fylkesvegnettet, er det vedtatt retningslinjer for byggegrenser og behandling av avkjørselssaker i Oppland.

Statens vegvesen behandler søknader i saker om avkjørsler og dispensasjon fra byggegrenser for Oppland fylkeskommune. Lenke til elektronisk søknadsskjema finner du i boks nederst på siden.

Oppland fylkeskommunes politisk oppnevnte klagenemnd er ankeinstans for vedtak som fattes på dette saksområdet. Anker skal likevel sendes via Statens vegvesen, dette får du informasjon om ved et eventuelt avslag på din søknad.

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg og Direktiv for behandling av avkjørselssaker på fylkesvegene i Oppland ble vedtatt av fylkestinget 11.12.2012 (se lenkeboks nederst på siden).

Generelle byggegrenser langs fylkesveg

Retningslinjene gir generelle byggegrenser for den enkelte vegstrekning, basert på vegens funksjonsklasse. Den enkleste måten å finne aktuell byggegrense der du ønsker å bygge, er gjennom Statens vegvesens karttjeneste Vegkart. Lenke nederst på siden går direkte til kart over Oppland med byggegrenser for fylkesveger.

Der det foreligger godkjente reguleringsplaner, er det byggegrensene i disse planene som gjelder.

Direktiv for behandling av avkjørselssaker på fylkesvegene i Oppland

Det vedtatte direktivet for behandling av avkjørselssaker gir føringer for hvilken holdning som skal legges til grunn ved behandling av avkjørselssaker på hver vegstrekning, og hva de ulike holdningsklassene innebærer.

Streng holdning

a) Antall avkjørsler til vegene må være meget begrenset. Dette gjelder også for driftsavkjørsler.

b) Gardsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller de tekniske krav.

c) Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger stadfestet reguleringsplan eller godkjent detaljplan etter vegloven som godkjenner slik løsning. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på framtidig utviklingsmulighet.

d) Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være et visst antall brukere av avkjørselen fra før.

Mindre streng holdning

a) Antall direkte avkjørsler til vegene må være begrenset. Dette gjelder også for driftsavkjørsler.

b) Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på framtidig utviklingsmulighet.

c) Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt gis.

Lite streng holdning

a) Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til avkjørselsutformingen oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette kan adkomst henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel.

For å finne ut hvilken holdningsklasse som gjelder for en aktuell vegstrekning, kan du benytte Statens vegvesens karttjeneste Vegkart. Lenke nederst på siden går direkte til kart over Oppland med holdningsklasse for alle fylkesvegstrekninger.

Sist oppdatert 05.01.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering