Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Jernbane

I over 150 år har jernbanen vært viktig for å frakte personer og gods mellom byer og regioner i Norge. I dag er mye av infrastrukturen nedslitt, kapasiteten er fullt utnyttet og operatørene har problemer med å levere et robust tilbud til sine kunder. 

Fremtidens transportsystem må kunne håndtere en sterk befolkningsvekst i byer og regioner. Det er viktig at dette transportsystemet er utformet slik at regionene kan avlaste storbyene ved at bosettingen blir fordelt på et større område.

De politiske jernbaneforaene, bestående av kommuner og fylkeskommuner, skal arbeide for at jernbanen skal være det foretrukne transportmiddelet for person- og godstransport. En betydelig opprusting og utbygging av jernbanenettet vil legge til rette for en vellykket bo- og næringsutvikling over hele landet og bidra til å løse miljø- og klimautfordringene innen transportsektoren.

For fylkeskommunen er jernbane et viktig politikkområde selv om det er Staten ved Jernbaneverket som har det overordnede ansvaret for jernbanens infrastruktur.

Gjennom fylkestingets behandling av Nasjonal transportplan gir fylkeskommunen sine prioriteringer av tiltak og prosjekter på banestrekninger som går i og gjennom Oppland.

Sist oppdatert 07.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering