Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dovrebanen

Oppland fylkeskommune er engasjert i to ulike fora som arbeider for utvikling av Dovrebanen: Jernbaneforum Dovrebanen sør som har fokus på den kommende InterCity-strekningen mellom Oslo og Lillehammer, og Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen hvor fokus er på Raumabanen og Dovrebanen nord for Lillehammer.

Jernbaneforum Dovrebanen sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune og forumet ledes av Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø i Hedmark. Nestleder er Anne Elisabeth Thoresen, leder av komite for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fylkesting.

Fylkeskommunene Hedmark og Oppland er svært opptatt av jernbanen og å utvikle denne.

Kapasiteten på sporet mellom Hamar og Lillehammer sprengt, noe som innebærer at det ikke er mulig å kjøre flere tog der etterspørselen er størst, både når det gjelder person- og godstrafikk.

Fylkeskommunene er enige i at dobbeltspor Oslo - Lillehammer er det viktigste jernbanetiltaket for Innlandet, og målet er dobbeltspor til Hamar innen 2024 og ferdig dobbeltspor til Lillehammer innen 2027.

På strekningen i dag er mye av infrastrukturen nedslitt, kapasiteten er fullt utnyttet og operatørene har problemer med å levere et robust transporttilbud til sine kunder. Det har samtidig vært store utfordringer knyttet til flom, ras og andre tekniske hendelser.

Dette er bakgrunnen for at begge fylkeskommunene har et felles forum for Dovrebanen sør sammen med berørte kommuner.

Formål

Jernbaneforum Dovrebanen Sør har som overordnet mål å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport (på InterCity-strekningen) på Dovrebanen, dvs. fra Oslo i sør til Lillehammer i nord.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha jevnlig kontakt med Jernbaneverket og NSB AS, samt Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

Jernbaneforumet møtes vanligvis 2 til 4 ganger i løpet av året.

Forumet er spesielt opptatt av å påvirke sentrale myndigheter for en helhetlig og raskere planlegging og utbygging av dobbeltspor til Lillehammer.

Medlemmer

Medlem Representerer
 
Nils Amund Røhne, ordfører Stange kommune
Bente Elin Lilleøkseth, ordfører Løten kommune
Erik Hanstad, ordfører Elverum kommune
Einar Busterud, ordfører Hamar kommune
Anita Ihle Steen, ordfører Ringsaker kommune
Espen Granberg Johnsen, ordfører Lillehammer kommune
Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune
Anne Elisabeth Thoresen, komiteleder samferdsel og trafikksikkerhet Oppland fylkeskommune
Thorleif Bang, fylkestingsrepresentant Oppland fylkeskommune

Arbeidsutvalget består av forumets leder og nestleder, regionrådsleder for Hamarregionen og ordfører i Lillehammer kommune. Arbeidsutvalget ledes av forumets leder.

Østlandssamarbeidet, som Hedmark og Oppland fylkeskommuner er en del av, har vedtatt at hele InterCity-området må være fullført innen 2027.
 

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble stiftet 09.01.14. Sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune og forumet ledes av Anne Elisabeth Thoresen, leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har som overordnet formål å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på Dovrebanen og Raumabanen.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha jevnlig kontakt med Jernbaneverket og NSB AS, samt Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for banestrekningene (vedlagt).

Jernbaneforumet møtes vanligvis 2 til 4 ganger i løpet av året.

Bakgrunn

Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland står sammen om opprettelsen av jernbaneforumet. Disse har invitert aktuelle berørte kommuner langs Dovre-/Raumabanen til å delta i forumet.

Fylkeskommunene vil arbeide aktivt for å fremme Dovrebanens og Raumabanens utvikling. Dette vil bli lagt til grunn for fylkeskommunenes innspill til revisjon av NTP (NTP 2018-2027). Videre ligger statlige føringer om utvikling av jernbanen i Norge til grunn for samarbeidet om Dovre- og Raumabanen.

Medlemmer

Medlemmer er kommunene Rauma, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Ringebu og Lillehammer, samt fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland.

Oppland fylkeskommunes representanter er Anne Elisabeth Thoresen (Ap) og Thorleif Bang (H).

Innhold

Ambisjonene og arbeidet for jernbaneforumet knytter seg til:

  • Infrastruktur
  • Persontogtilbudet
  • Godstransport

Les mer:

Sist oppdatert 09.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering