Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gjøvikbanen

Jernbaneforum Gjøvikbanen ble etablert 16. oktober 2008 og sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten.

Medlemmene i forumet består av kommunene langs banen; Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik, samt fylkeskommunene Akershus og Oppland.

Formål

Jernbaneforum Gjøvikbanen har som overordnet mål å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på Gjøvikbanen, dvs. fra Oslo i sør til Gjøvik i nord.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha jevnlig kontakt med Jernbanedirektoratet og NSB Gjøvikbanen AS, samt Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

Jernbaneforum Gjøvikbanens ledelse

Forumet ledes av komiteleder for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland, Anne Elisabeth Thoresen (Ap). Fylkeskommunens andre representant i forumet er Øystein Andreassen (Frp). Kommunene er representert ved byråd og ordfører fra de respektive kommunene.

Forumet har et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder, samt en oppnevnt representant fra hver av de to regionene.

Jernbaneforumet møtes vanligvis 2 til 4 ganger i løpet av året.

Mulighetsstudie for Gjøvikbanen

Fredag 12. juni 2015 ble en mulighetsstudie for Gjøvikbanen presentert. Mulighetsstudien er bestilt av Jernbaneforum Gjøvikbanen og utarbeidet i samarbeid med Jernbaneverket (vedlagt).

Rapporten gir blant annet svar på følgende spørsmål:

  • Hvor skal traseen gå dersom dobbeltspor skal bygges mellom Oslo og Jaren?
  • Lønner det seg samfunnsøkonomisk å bygge ut Gjøvikbanen? Og hva er i så fall det beste alternativet?
  • Hva vil det koste å bygge videre fra Jaren mot Gjøvik og koble på Dovrebanen ved Moelv?

- Nå har vi et veldig godt grunnlag for å få Gjøvikbanen innarbeidet i kommende NTP 2018-2029. Den er under revisjon og skal legges fram i 2016/2017. Vi må få gehør hos Jernbaneverket og transportetatene, slik at Gjøvikbanen kan prioriteres og komme med i regjeringens stortingsmelding om NTP. Et så godt utgangspunkt for å få inn utbygging av Gjøvikbanen i ny Nasjonal Transportplan har vi aldri hatt. Dette er en styrke for videre politisk arbeid for en prioritering av Gjøvikbanen, sier leder av Jernbaneforum Gjøvikbanen Ivar Odnes i forbindelse med presentasjonen av rapporten.

Skal øke kapasiteten

Formålet med utredningen har vært å se på alternative løsninger for å øke kapasiteten på strekningen og redusere reisetiden.

Gjøvikbanen har stor betydning for befolkningen som er bosatt langs strekningen og er også på nasjonalt plan en viktig lenke i godsforbindelsen til Bergensområdet. Banens kapasitet er i dag fullt utnyttet både for person- og godstransport.

For at banen i fremtiden skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne spille en rolle i den forventede økte befolkningsveksten i Osloregionen, må den derfor kunne håndtere et større transportbehov for persontrafikk enn i dag, uten at dette får negativ betydning for godstransport på banen.

Sist oppdatert 22.01.2018
Fant du det du lette etter?