Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding om hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. Planen rulleres hvert fjerde år.

Gjeldende nasjonal transportplan er for perioden 2014 - 2023. NTP er nå under revisjon, og ny plan gjeldende fra 2018 til 2029 vil bli vedtatt av Stortinget i juni 2017. Før denne tid er transportetatenes forslag på høring til fylkeskommunen med politisk sluttbehandling i fylkestinget i juni 2016.

Selv om Nasjonal transportplan i mindre grad omhandler den infrastrukturen som fylkeskommunene har ansvaret for, har fylkeskommunen flere viktige roller og oppgaver i prosessen frem mot en ny nasjonal transportplan:

  • Premissleverandør og samordner av fylkeskommunens og kommunenes medvirkning i NTP-prosessen.
  • Ivareta den regionale samferdselspolitikken i sentrale prosesser. Bidra med faglig innspill til NTP fra regionens ståsted.
  • Påvirkningsrolle overfor sentrale myndigheter.
  • Delta i politiske og administrative nasjonalt oppnevnte råd og utvalg for NTP-arbeidet.
  • Utarbeide regional dokumentasjon som innspill til prosessen.
  • Vedta fylkespolitisk uttalelse til de statlige transportetaters forslag til NTP, herunder innhente og koordinere kommunenes innspill.
  • Følge opp fylkestingets prioriteringer i NTP gjennom jernbaneforaene Dovrebanen Sør, Gjøvikbanen og Dovre- og Raumabanen, og vegforaene for E6, E16 og Rv 4.
  • Samordne standpunkter og uttalelser til NTP med omkringliggende fylkeskommuner blant annet gjennom Østlandspakka.

Forslag til NTP 2018-2029 var til politisk behandling i fylkestinget 15.06.16.

Fylkesrådmanns saksframlegg og protokoll fra fylkestingets behandling.

Sist oppdatert 24.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering