Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Riksveger og europaveger

Oppland fylkeskommune har en sentral rolle knyttet til riksveger og europaveger. Vi deltar i ulike fora og tar en aktiv rolle i kontakt med sentrale myndigheter for å ivareta Oppland sine interesser i nasjonale prioriteringer.

Riksveger (og europaveger) er statens veger, og har tradisjonelt blitt planlagt, bygget, forvaltet og driftet av Statens vegvesen. Stortinget bestemmer hvilke prosjekter som skal få penger når gjennom Nasjonal transportplan som vedtas hvert fjerde år, og gjennom årlige budsjetter. Regjeringen har bestemt at syv av de største vegprosjektene i årene som kommer skal overtas av det nye statlige vegselskapet Nye Veier AS. I Oppland gjelder dette prosjektet E6 Moelv - Ensby (Øyer).

Oppland fylkeskommune leder to ulike vegfora for riksveger. I venstre marg finner du lenke til sider med litt mer informasjon om disse.

Sist oppdatert 24.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering