Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Samferdsel nyheter
Publisert 17.11.2017

Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen har utbedret og lagt nytt dekke på cirka 106 km fylkesveg langs Randsfjorden.

Publisert 15.11.2017
Mjøsa

Interessen for å skape et attraktivt arbeidsmarked, mer miljøvennlig transport og gode byer å bo i er stor.

Publisert 13.11.2017
Dovrebanen

Forslag til statsbudsjett mangler penger til oppstart og planmidler på jernbanen mellom Hamar og Lillehammer.

Publisert 29.08.2017
Videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen utsettes.

Alle biler skal være null- eller lavutslippsbiler innen sju år. Hvilke grep skal vi ta i Oppland for en grønn framtid?

Publisert 10.08.2017
Busker fra private hager kan ta bort sikten i kryss

Skulle du ha trimmet busken? Eller klippet hekken? Busker og hekker hindrer sikt og skaper fare i trafikken.

 

Publisert 09.08.2017

Oppland fylkeskommune, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner og Statens vegvesen er enige om tiltak på gamle E6 gjennom fronskommunene. 

Publisert 02.06.2017
Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H) møtte blant annet fylkesordfører i Vestfold og leder for Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for InterCity Rune Hogsnes (H).

Politikere fra hele Østlandet tok tog til Oslo for å be Stortinget prioritere nok penger til planlegging og utbygging av InterCity.

Publisert 29.05.2017

I forbindelse med forestillingen til Urbane Totninger kjører Ringruta ekstraavganger fra Melkefabrikken.

Publisert 15.05.2017

Trønderbilene AS tildeles kontrakten på rutekjøring for Hadeland og Land fra sommeren 2018.

Publisert 12.05.2017
Brøytekantene blir høye over Sognefjellet etter vegen er brøytet frem.

Helårsåpen veg over Valdresflye kan være mulig, men kostnaden er høy. Sognefjellsvegen er utfordrende å åpne før 1. mai.

Publisert 10.05.2017
Veidekke legger ny asfalt på fv. 34 i Røykenvika i Brandbu.

Fylkesveg 34 og fylkesveg 245 langs Randsfjorden rustes opp for 140 millioner kroner. 

Publisert 28.04.2017
Varselskilt

 Stikkrenner og masser skal skiftes ut og grøfter forbedres.  

Publisert 26.04.2017
Videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen utsettes.

Stortingspolitikerne må jobbe for å bedre samferdselssatsingen i Oppland. Det var beskjeden under høringen av Nasjonal Transportplan. 

Publisert 21.04.2017

Tre transportører har levert tilbud om å kjøre buss for Opplandstrafikk i Hadelandsregionen og deler av Land-kommunene. 

Publisert 05.04.2017
Videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen utsettes.

E6-utbyggingen utsettes og det er usikkert hva Valdres får å rutte med. Deler av regjeringens NTP-forslag er dyster lesing for Oppland.  

Publisert 31.03.2017
Snora klippes av ordfører Guri Bråthen og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 er ute til høring med høringsfrist 3. mai.

Publisert 30.03.2017
Dovrebanen

Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen er enige om hvor utbygging av dobbeltspor bør starte. 

 

Publisert 30.03.2017

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har bevilget 3,9 millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Publisert 30.03.2017
Asfaltering

Nå skal det legges dobbelt så mye asfalt på fylkesvegene som i fjor.  

Publisert 21.03.2017
Vider Eltun ordfører i Vang kommune har lenge kjempet for en bedre E16 over Filefjell.

Regjeringen og samarbeidspartiene velger ikke bort E16 som en av hovedforbindelse mellom Øst- og Vestlandet. 

Publisert 07.03.2017

Årsrapporten for Opplandstrafikk viser et høyt aktivitetsnivå og en god utvikling av kollektivtrafikken i Oppland i 2016.

Publisert 28.02.2017

 Opplandstrafikk planlegger å teste elbusser på Lillehammer.

Publisert 20.02.2017

Oppland fylkeskommune ønsker tilbud på 2,1 millioner rutekilometer fordelt på anslagsvis 50 miljøvennlige busser.

Publisert 14.02.2017
Bilistene har måtte kjøre på en rasutsatt strekning forbi Høgberget, til jul får de kjøre i tunnel.

9. mars arrangeres Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø. Representanter fra Oppland oppfordres til å delta.

 

Publisert 07.02.2017
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad.

"Hele" Skåbu hadde møtte opp da nyvegen gjennom Høgberget ble åpnet tirsdag.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering