Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trafikksikkerhet

Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Ved Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 26 (2012–2013), ble det besluttet at det som et etappemål skal settes en ambisjon om å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 per år innen 2024.

Positiv utvikling

Fra 1970 til 2014 er vegtrafikken i Norge mer enn fordoblet, mens antall drepte i trafikken er redusert til en fjerdedel. Den gode trenden ser ut til fortsette.

Høyest risiko i Oppland

Det skjuler seg mye lidelse, sorg og savn bak enhver alvorlig ulykke i statistikken. Selv om vi er på rett vei, er det mye arbeid som gjenstår før vi nærmer oss nullvisjonen. Oppland er det fylket i landet der den gjennomsnittlige risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer er høyest. Risikoen er spesielt høy på fylkesvegnettet.

Det største ansvaret for trafikksikkerheten hviler på trafikantene. Man skal kjøre etter forholdene, bruke setebelte, være oppmerksom og ikke kjøre når man er trøtt eller ruspåvirket.

Fylkestinget prioriterer tiltak

Oppland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene og prioriterer trafikksikkerhet høyt i alle sine prosjekter på vegnettet. Hvilke tiltak som skal prioriteres, bestemmes av fylkestinget når de vedtar 4-årige handlingsprogram for fylkesveger. Gjeldende handlingsprogram er for perioden 2014-2017.

Sist oppdatert 17.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering