Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Transportløyver

Fylkeskommunen er løyvemyndighet for drosje-, rute- og selskapsvognløyver samt løyver for transport for funksjonshemmede.

Drosjeløyver

Et drosjeløyve, herunder reservedrosjeløyve, er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst 9 personer. I særlige tilfeller kan gis tillatelse til løyve for bil inntil 17 personer.

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

a) god vandel (politiattest)
b) tilfredsstillende økonomisk evne, og
c) tilstrekkelig faglig kompetanse. Nærmere opplysninger om kravene framgår av søknadsskjema.

Søknad og mer informasjon

Ruteløyve

Gjelder løyve for rutetransport med motorvogn og fartøy.

Oppland fylkeskommune er løyvemyndighet for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy innenfor Oppland fylke.

For fylkeskryssende rutetrafikk er løyvemyndighet den fylkeskommunen hvor løyvesøker har sin forretningsadresse.

Dersom søkeren ikke er hjemmehørende i ett av fylkene som ruten berører, velges den fylkeskommune hvor ruten antas å ville få hovedtyngden av sitt trafikkgrunnlag.

Søknad og mer informasjon

  • Fås ved henvendelse til Oppland fylkeskommune, Servicesenteret, telefon 61 28 90 00.
  • Søknad sendes til Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk, postboks 988, 2626 Lillehammer.
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til Egil Holen
  • Mer informasjon om ruteløyve (yrkestransportlova med forskrift)
Sist oppdatert 24.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering