Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Grønn framtid – grønn idé

Du kan få inntil 250 000 kroner for å utvikle en god grønn idé!

Oppland fylkeskommune har satt av 50 millioner kroner for å støtte grønn næringsutvikling gjennom næringsfondet Grønn framtid.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av idéer. Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsetningene i vurderingen av søknaden.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er:

  • 30. september 2019
  • 31. desember 2019

Selv om det er oppgitt søknadsfrister, har vi løpende behandling av søknadene innenfor hver periode. Så søk gjerne i god tid før fristen.

Vi står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort og tiden er knapp.

Det gir muligheter

Muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

Oppland ønsker å være i front i denne omstillingen

Vi tar mål av oss om å bli klimanøytrale allerede i 2025. Vi skal øke den bærekraftige verdiskapingen. Da må vi ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.

Totalt 50 millioner kroner

For å stimulere til omstillingen vi skal gjennom er det satt av 50 millioner kroner. Vi vil gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i Oppland sitter på.

Har du en god idé?

Da kan vi støtte deg med inntil 250 000 kroner for å videreutvikle den. Gi en kort beskrivelse av din idé i søknadsskjemaet, og vi kontakter deg for videre oppfølging.

Les kriteriene for ordningen her.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Inga Blæsterdalen, rådgiver
Telefon: 906 14 185

Mer informasjon

Se dokumentene for programsatsingen:

Programsatsing, Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling

Sist oppdatert 02.07.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering