Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Grønn framtid - prosjektutvikling

Søk om midler for å ta steget videre!

Gjennom satsingen "Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling" har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler til utvikling av prosjekter. Ordningen har som mål å bidra til verdiskaping, sysselsettingsvekst og miljøgevinst. Det er også lagt vekt på at ordningen skal stimulere til idéutvikling og innovasjon. Fylkeskommunen vil legge vekt på disse målsetningene i vurderingen av søknaden. 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er:

  • 31. mars 2018

Vi står overfor krevende utfordringer

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort og tiden er knapp.

Det gir muligheter

Muligheter for de som kan levere teknologi, produkter og løsninger som vil bli etterspurt i en verden med stadig strengere krav til bærekraftige løsninger.

Oppland ønsker å være i front i denne omstillingen

Vi tar mål av oss om å bli klimanøytrale allerede i 2025. Vi skal øke den bærekraftige verdiskapingen. Da må vi ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.  

Totalt 45 millioner kroner

For å stimulere til omstillingen vi skal gjennom er det satt av 35 millioner kroner i 2017. I 2018 er det satt av ytterligere 10 millioner. Vi vil gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i Oppland sitter på.

Vil din bedrift ta steget videre?

Da kan dere søke om midler til bærekraftig næringsutvikling.

Les kriteriene for ordningen her.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

Stian Andresen, rådgiver grønn næringsutvikling
Telefon: 930 68 255

Mer informasjon

Se dokumentene for programsatsingen:

Programsatsing, Grønn framtid - midler til bærekraftig næringsutvikling

Sist oppdatert 05.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering