Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Andreinntaket for skoleåret er klart

Jan Tore Øverstad Det var 6676 søkere som fikk tilbud om skoleplass i førsteinntaket. I andreinntaket har 425 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske.

Alle de 199 søkerne som sto på venteliste etter førsteinntaket i begynnelsen av juli fikk 10. august melding via sms eller e-post om at resultatet av andreinntaket er lagt ut på www.vigo.no. Dette betyr at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett etter opplæringsloven nå har fått tilbud om skoleplass.

Søkere med ungdomsrett, men som ikke er kvalifisert til skoleplass på høyere nivå på grunn av at flere fag ikke er bestått, har fått tilbud om skoleplass for å ta manglende fag.

Etter andreinntaket er det nå totalt 6603 søkere som har fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Oppland.

Det er for tidlig å si noe om det eksakte antall elever i de videregående skolene i Oppland for kommende skoleår. Det vil fortsatt være mulig for søkere med ungdomsrett som ikke har søkt å få skoleplass der det er ledig kapasitet. Skolene har god oversikt over eventuelle ledige plasser og ventelister. Skolene følger gjeldende ventelister for ytterligere inntak. Skolene tar kontakt med aktuelle søkere på venteliste dersom det blir ledig kapasitet. Skolene tar over inntaket fra 11. august.

Svarfrist på skoleplass er 16. august. Skolestart er mandag 21. august.

Søkere som har søkt læreplass, men som ikke har fått det, har fått tilbud i henhold til Yrkesfaggarantien. Nederst i saken finnes mer informasjon om status for årets formidling til læreplass.

Tilbud om skoleplass og tilbud om plass på høyere ønske i andreinntaket

425 søkere har fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere skoleønske enn de ble tilbudt i førsteinntaket. Tabellen nedenfor viser oversikt også over tidligere år.

Elever som har tilbud om skoleplass i andreopptaket
2013 2014 2015 2016 2017
340 341 380 326 425

 

Årsaken til at flere enn tidligere nå får tilbud i andreinntaket, er at det er flere søkere fra andre fylker med ungdomsrett og voksne som nå gis tilgang til ledige plasser etter at søkere med ungdomsrett fra Oppland har fått plass. 

Takket nei/ikke svart

Av de 6676 søkerne som fikk tilbud om skoleplass i Oppland i førsteinntaket, har 371 søkere med ungdomsrett takket nei eller ikke svart på tilbud om skoleplass. 14. juli og 18. juli ble det sendt purringer på e-post og sms (samt purrekort i posten 18. juli) til søkere som ikke hadde svart på tilbud om skoleplass.

Det er flere årsaker til at ungdommer takker nei til skoleplass. Flere velger å starte på privatskoler (som for eksempel NTG), mens andre får tilbud om skoleplass i andre fylker (som for eksempel landslinjer). Det er også noen som takker nei av andre årsaker. Tabellen nedenfor viser en oversikt over år:

Antall elever som har takket nei eller ikke svart
2013 2014 2015 2016 2017
406 370 331 333 371

 

Søkere som er tatt inn på førsteønsket

89 % av de som har fått tilbud om skoleplass fikk oppfylt sitt førsteønske. I fjor var andelen 90,1%.

Samarbeidsavtaler med Buskerud fylkeskommune

Etter første- og andreinntak er det i alt 108 søkere fra Jevnaker som har takket ja/fått nytt tilbud ved Hadeland vgs. Dette er en reduksjon fra i fjor hvor det i alt var 123 søkere som fikk tilbud ved Hadeland vgs.
107 søkere har takket ja/fått nytt tilbud i Buskerud. Dette er en økning fra fjoråret hvor det var 88 søkere.

Fire søkere fra Ringerike og Hole i Buskerud har takket ja/fått nytt tilbud ved Hadeland vgs, dette er på samme nivå som i fjor.  

Tap av skoleplass

Søkeren mister skoleplassen dersom han/hun ikke svarer på tilbudet om skoleplass. Søkeren kan også miste skoleplassen dersom han/hun ikke møter første skoledag uten godkjenning fra skolen. Det samme kan skje dersom søkeren oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger. 

Læreplassøkere – overgang til læreplass

Norge trenger 100 000 nye fagarbeidere i 2030. En rapport fra Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) konkluderer med at etterspørselen etter faglært arbeidskraft innen viktige håndverksfag er betydelig høyere enn det vi utdanner fram mot 2030. Hvert år går nærmere 1600 ungdommer i Oppland på lærekontrakt.

Per 5. juli er det registrert totalt 976 søkere til læreplass i Oppland, hvorav 731 er søkere med ungdomsrett i Oppland.

81 søkere kommer fra andre fylker, primært Hedmark og Buskerud. Formidlingen (overgang til læreplass) ligger litt høyere enn den har gjort i begynnelsen av juli de siste par årene.

623 av søkerne er per 5. juli 2017 registrert formidlet til læreplass (63,8 %). Ser vi kun på søkerne med ungdomsrett i Oppland, så er 478 søkere registrert formidlet på samme tid (65,4 %).

Status formidling for søkere med ungdomsrett ser slik ut, fordelt på utdanningsprogram.
Bygg og anlegg 76 %
Design og håndverk 53 %
Elektro 56 %
Helse- og oppvekst 63 %
Medier og kommunikasjon 100 %
Naturbruk 67 %
Restaurant- og matfag 71 %
Service og samferdsel 61 %
Teknikk og industriell produksjon 62 %

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, tømrerfaget, bilfaget, lette kjøretøy og elektrikerfaget er fagene som har flest søkere som står uten læreplass per juli 2017. Elektrofagene er en utfordring også i år, etter mange år med vekst i søkertallene. Av store fag med tidlig overgang til lære kan særlig anleggsmaskinførerfaget fremheves. Her er 90 % av søkerne formidlet allerede. Tømrerfaget, som er et av de største lærefagene i videregående opplæring, har en formidlingsgrad i begynnelsen av juli på ca. 73 %.

Formidlingsarbeidet fortsetter utover sommeren og høsten.

Søkere med ungdomsrett, som ikke har fått læreplass innen 1. august, vil også få tilbud om alternativt Vg3 i skole, i tråd med Yrkesfaggarantien som Oppland fylkeskommune innførte i 2015.

Bedre tider for lærlingene

Det store fokuset på yrkesfaglig utdanning har gitt resultater.

I 2012 ble det inngått 657 nye lærlingkontrakter. I 2016 var tallet 869. Det betyr en økning på omtrent 30 %.

I løpet av året vil vi nok se enda bedre resultater. I Oppland har vi arbeidet målrettet for å skaffe flere lærlingplasser. Dette arbeidet vil imidlertid forsterkes ytterligere kommende høst, sier fagopplæringsleder i Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund.

Alle som har søkt lærlingplass, med ungdomsrett og som er kvalifisert, vil få et tilbud.

Vilkår for inntak

Les mer om:

Vilkår for inntak og rettigheter

Opplæringsrett (ungdomsrett)

Inntakskalenderen som fremgår på nettstedet Vilbli.no gir informasjon om frister som har betydning for inntaket.

Spørsmål: Send e-post til inntak eller ring på telefon: 61 28 92 00

Sist oppdatert 30.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering