Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Enighet om nye tiltak på gamle E6

Oppland fylkeskommune, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner og Statens vegvesen er enige om tiltak på gamle E6 gjennom fronskommunene. 

Enige om tiltak på gamle E6: Hjalmar Nørstebø-Solbjør (f.v.), assisterende fylkesrådmann og leder av Regionalenheten i Oppland fylkeskommune, Anita Brenden Moshagen, leder strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune, Jon Suleng, varaordfører i Sør-Fron kommune, Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune, Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Taale Stensbye, prosjektleder E6 Biri-Otta, Statens vegvesen, Anne Thoresen, leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet, og fylkesord - Klikk for stort bildeEnige om tiltak på gamle E6: Hjalmar Nørstebø-Solbjør (f.v.), assisterende fylkesrådmann og leder av Regionalenheten i Oppland fylkeskommune, Anita Brenden Moshagen, leder strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune, Jon Suleng, varaordfører i Sør-Fron kommune, Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune, Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Taale Stensbye, prosjektleder E6 Biri-Otta, Statens vegvesen, Anne Thoresen, leder av komité for samferdsel og trafikksikkerhet, og fylkesord Leila Øvreseth/Oppland fylkeskommune Det ble avholdt et konstruktivt møte i fylkeskommunen denne uken, og det var stor vilje til å forstå de problemstillinger som er reist for å ivareta en trafikksikker fylkesveg til beste for lokalbefolkningen.

Det er viktig for alle parter at trafikksikkerheten ivaretas i tråd med tidligere intensjoner og vedtak. Fartsgrensen på 60 kilometer i timen fastholdes utenfor tettstedene, det samme med fartsgrense 40 km/t i tettbygde strøk.

Vegen gjøres bredere

På strekningen Kiwi Harpefoss til Vinstra sør (Øia gard), der det ikke er gang- og sykkelveg, vil den nye hvite kantlinja bli beholdt. Vegskuldra breddes ut til ca. 1 meter slik som forutsatt, dette for å legge bedre til rette for gående og syklende langs vegen.

På strekninger med gang- og sykkelveg vil vegen bli merket opp på samme måte som før asfalteringen i sommer. Det vil si med gul midtlinje og hvit kantlinje. På strekninger uten gang- og sykkelveg vil den inntrukne kantlinja bli beholdt uten gul midtlinje.

- Vi er alle opptatt av å komme oss videre. Vi må derfor lytte til gode innspill og komme befolkningen i møte innenfor de vedtak som er gjort. Vegen skal oppleves som en god lokalveg, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. 

Tiltakene vil bli iverksatt umiddelbart.

Fornøyde ordførere

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron og varaordfører Jon Suleng i Sør-Fron gir begge uttrykk for at det det var et konstruktivt og godt møte.

- Vi ble lyttet til og er fornøyde med de endringene som nå gjøres. Tiltakene som er iverksatt har møtt mye motstand, og vi har jobba for å beholde vegmerkinga slik den var før. Nå har vi kommet fram til en ny løsning der noen av våre innspill er ivaretatt. Vi er også glad for at Statens vegvesen sier de vil jobbe for at det blir en meters skulder der kantlinja trekkes inn på de strekningene der det ikke er gang- og sykkelveg, sier de to.

Suleng peker på at enigheten ikke strekker seg helt til kommunestyrevedtaket i Sør-Fron, men at han likevel er godt fornøyd med det som nå er oppnådd.

Baksidevegen var også tema med hensyn til økt trafikk, spesielt tunge kjøretøy. Fylkesordføreren ga uttrykk for bekymring for trafikkøkningen og at tiltak vil bli vurdert også på denne strekningen.

Kontaktperson:

Hjalmar Nørstebø-Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 911 99 797

Sist oppdatert 09.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering