Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Etablerer Gudbrandsdalspraksis

Lillehammer og Gudbrandsdalen har samarbeidet gjennom Byregionprogrammet - nå etableres Gudbrandsdalspraksis og Gudbrandsdalstinget.

Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte tirsdag og varslet at fylkeskommunen er med på laget.

- Et viktig grep for samarbeidet i Gudbrandsdalen. Det er viktig å finne sammen for å få til de gode løftene, kommenterte Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Gudbrandsdalspraksis

Lillehammer og alle kommunene i Gudbrandsdalen har deltatt i det statlige Byregionprogrammet. Samarbeidet resulterte i samfunnsanalysen Gode i hop - samspill mellom Lillehammer og omland og videre deltakelse i fase to med prosjektet By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Etter Gudbrandsdalsmøtet 2017 i Lom sist høst, foreslås samarbeid om en Gudbrandsdalspraksis.

I første omgang dreier det seg om tre tiltak under fire hovedoverskrifter. Det innebærer samarbeid om neste planstrategi, at det utredes alternativer for en felles kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for Lillehammer og Gudbrandsdalen og at kommunene oppretter egne råd for deltidsinnbyggerne.

Gudbrandsdalspraksis blir en samlebetegnelse på tiltak og aktiviteter som partene vil samarbeide om. Arbeidet skal bidra til å fremme merkevaren Gudbrandsdalen og Lillehammer, og skal være en viktig del av regionens profileringsarbeid.

Gudbrandsdalsting

I tillegg skal Gudbrandsdalstinget etableres som et samarbeidsorgan for kommunene i Gudbrandsdalen og Lillehammer og politisk ledelse i fylkeskommunen. Gudbrandsdalstinget skal ha to årlige møteplasser, et møte mellom ordførerne og et møte mellom representanter fra formannskapene.

Tinget skal væ