Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvordan synliggjøre helleristninger?

Helleristningene ved Møllerstufossen er tidligere malt røde for å bli synlige. Disse er bleknet og det jobbes nå med bedre løsninger.

Opplands flotteste helleristningsfelt ligger ved Møllerstufossen i Nordre Land kommune. Fra 1960-tallet har ristningene fra steinalderen vært rødmalt.

- Nå har malingen bleknet, og spørsmålet er hvordan ristningene best kan sikres og formidles til publikum framover. Dette vil være et tema for arbeidet med helleristningsfeltet de nærmeste årene, sier arkeolog og konservator, Nina Hildre, i Oppland fylkeskommune.

Høsten 2017 er helleristningene tydelig bleket siden de sist ble malt tidlig på 2000-tallet. - Klikk for stort bildeHøsten 2017 er helleristningene tydelig bleket siden de sist ble malt tidlig på 2000-tallet.

Maling på vei ut

På svaberget tett på et lite fossefall i elva Etna i Nordre Land kommune ble 13-14 dyrefigurer hugget inn en gang i steinalderen. Trolig er de minst 6000 år gamle.

- De som hugde ristningene var del av en jeger- sankerbefolkning. Funnet har vært kjent for allmennheten siden det ble meldt inn til Universitets Oldsaksamling i Oslo tidlig på 1960-tallet. I tråd med datidens kunnskap, og med ønske om god formidling, ble dyrefigurene rødmalt, sier Hildre.

Denne praksisen har blitt gjentatt og ristningene ble sist malt tidlig på 2000-tallet. Nå har malingen bleknet og spørsmålet er om de skal males opp igjen.

- Dette er en problemstilling som reises for helleristningsfelt over hele landet. Praksisen med å male opp ristninger er på vei ut. Ristningene blir mye tydeligere når de er malt, men fremstår ikke lenger som autentiske. I verste fall kan malingen i seg selv være skadelig for ristningene.

Anbefaler lommelykt

Det er ikke kjent at helleristningene var malt opprinnelig. Kanskje var det et poeng at ristningene bare kunne ses under spesielle forhold eller i deler av døgnet.

- Ved Møllerstufossen kan besøkende prøve ut dette selv. Det anbefales å ta turen ut i skrått sollys om morgenen. Et annet tips er å ta turen ut i mørket med lommelykt. Med litt fantasi kan man kanskje forestille seg hvordan det har vært å stå ved helleristningene med fakler en gang for tusenvis av år siden, sier Hildre.

Vasking og rensing

De nærmeste årene vil skjøtsel og vedlikehold av helleristningsfeltet stå sentralt, før det kan tas noen endelig beslutning om ny oppmaling er ønskelig.

- Første skritt er å prøve ut hva som må til av vasking og rensing for å holde lavveksten nede og gjøre ristningene mest mulig synlig. Samtidig må det jobbes med å videreutvikle tilretteleggingen av helleristningsfeltet, understreker Hildre.

Ny gangbru som leder folk til helleristningene kom på plass i år. - Klikk for stort bildeNy gangbru som leder folk til helleristningene kom på plass i år.

Hun sier videre at den gamle gangbrua som leder publikum til ristningene er byttet ut i år.

- I sommer kom ny gangbru på plass, finansiert ved hjelp av Riksantikvaren, Regionale utviklingsmidler fra Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune, avslutter Hildre.

Oppland fylkeskommune samarbeider med Nordre Land kommune, Randsfjordsmuseene, Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum om arbeidet med helleristningene.

Publisert av Leila Øvreseth. Sist oppdatert 11.10.2017