Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

I mål med villreinplanene

KMD har vedtatt planen for Dovrefjellområdet, som er den siste av de tre regionale villreinplanene som berører Oppland.

25. juli 2017 kom endelig vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med endringer i Regional plan for Dovrefjellområdet. 10 år etter bestillingen fra departementet er i mål med de tre regionale planene for villrein som berører Oppland: Rondane-Sølnkletten (2013), Ottadalsområdet (2016) og nå Dovrefjellområdet (2017).

Sikring av villreinens leveområder og balansering av bruk og vern gjennom regionale planer har vært oppdraget. Departementets avgjørelse viser en nøye drøfting av de ulike partenes innspill.

Fylkestinget ble hørt

Oppland fylkesting (april 2016) har i stor grad fått gjennomslag for momentene i sitt vedtak:  

"Grensa for NVO (nasjonalt villreinområde) ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret må bli lagt til vernegrensa for Dalsida LVO (landskapsvernområde) og ikke bli strukket lenger ned. Området utenfor NVO/LVO-grensa skal være bygdenært område (utviklingssone) der planen ikke gir retningslinjer for bruken."

Dette er imøtekommet i departementets vedtak.

Sykkelsti ikke innvilget

Fylkestinget hadde ønske om at  "BS15 som omhandler sykkelsti ved Aursjøhytta må opprettholdes og innlemmes i BS1".

Departementet presiserer at sykkelstien tas ut av planen. Saken må først behandles etter verneforskriften for Tobruhalsen biotopvernområde før den evt. behandles etter plan- og bygningsloven.

- Glad for å være i mål

IOC-medlem Gerhard Heiberg, Kinas ambassadør Wang Min og fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen møttes på Lillehammer for å utveksle erfaringer og snakke om videre samarbeid. - Klikk for stort bilde- Det er gledelig at vi har kommet i mål med alle de tre regionale planene. Det er viktig for å ivareta nasjonale og regionale interesser, og ikke minst er det viktig for folk som bor og lever tilknytta disse områdene. Vi er glad for de punktene der våre innspill har blitt ivaretatt.

Dette har vært en lang prosess, vi har holdt på like lenge som jeg har vært med i fylkespolitikken. Det er positivt at vi nå har fått et vedtak i departementet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Mer informasjon

Vedtaksbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 3 MB)

Regjeringen.no - Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

Oppland fylkesting FT-sak 20/16 - Vedtak av regional plan for Dovrefjellområdet

Regional plan for Dovrefjellområdet - bakgrunn, formål og høringsinnspill

Sist oppdatert 26.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering