Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nedleggelse av skoletilbud

Ni opplæringstilbud blir borte fra neste høst. Det blir heller ikke noe nytt tilbud innen musikk og drama på Lillehammer.

Dimensjonering av opplæringstilbudene er en årlig øvelse. Beslutninger om at utdanningsprogram eller programområder ikke skal lyses ut eller ikke settes i gang er delegert til fylkesrådmannen. Dersom utdanningsprogram eller programområder foreslås lagt ned, skal det behandles politisk. Derfor var saken på fylkesutvalgets bord tirsdag 7. november.

Legges ned

Fylkesopplæringssjefen har i høst hatt dialog med den enkelte videregående skole, og konklusjonen ble at følgende opplæringstilbud bør legges ned:

  • Utdanningsprogrammet Design og håndverk ved Nord-Gudbrandsdal vgs.
  • Programområdet Vg1 Toppidrett med badminton ved Nord-Gudbrandsdal vgs.
  • Programområdene Vg1-Vg3 REISK (Reiseliv med studiekompetanse) ved Lillehammer vgs.
  • Programområdet Vg2 overflateteknikk ved Gjøvik vgs.
  • Programområdet Vg1 Naturbruk, energi og miljø – 3-årig studieforberedende ved Lena-Valle vgs.
  • Programområdet Vg2 ambulanse ved Raufoss vgs.
  • Programområdet Vg1 helse- og oppvekst YSK, 4-årig løp, barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Raufoss vgs.
  • Utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved Raufoss vgs.
  • Utdanningsprogrammet Design og håndverk ved Hadeland vgs.

Søkertall og elevtallsnedgang

Det er en samlet vurdering som ligger bak fylkesopplæringssjefens forslag. Lave søkertall, negativ befolkningsutvikling med elevtallsnedgang, samfunnets behov og en best mulig ressursutnyttelse totalt sett er alle faktorer som spiller inn.

En negativ befolkningsutvikling i forhold til resten av landet betyr at overføringene fra staten reduseres, og at fylkeskommunens driftsramme forventes å bli betydelig mindre.

- Det er naturlig at videregående opplæring må ta sin del av dette, noe som betyr at aktiviteten i de videregående skolene i Oppland må reduseres betydelig. Det må bli færre klasser og bedre oppfylling av klassene, sier fylkesopplæringssjef Inge Myklebust.

Ville redde overflateteknikk

Politikerne i fylkesutvalget delte fylkesopplæringssjefens konklusjon. Alle de ni tilbudene ble vedtatt nedlagt, selv om Høyre og Fremskrittspartiet ønsket å videreføre Vg2 overflateteknikk ved Gjøvik videregående skole.

- Det er godt begrunnet hvorfor tilbudet skal legges med, men det er også gode grunner for gi det en sjanse til. Det er arbeidsplasser i den andre enden, sa Kari-Anne Jønnes (H).

Forslaget fikk kun to stemmer.

Dermed forsvant alle tilbudene på fylkesopplæringssjefens nedleggingsliste, selv om politikerne ga uttrykk for at de skulle ha ønsket at situasjonen ikke var slik.

- Vi er nødt til å ta inn over oss realitetene, mente Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

- Det er alltid vemodig når vi ikke kan videreføre tilbud vi ønsker skal fortsatte. Men vi kan ikke lure elevene til å søke på noe som ikke vil bli startet opp, påpekte fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Ikke musikktilbud på Lillehammer

Brorparten av debatten i fylkesutvalget handlet ikke om tilbud som forsvinner - men om tilbudet politisk ledelse ønsket å opprette ved Lillehammer videregående skole.

Forslaget om oppstart av musikk og drama på Lillehammer fra høsten 2018 har vært kjent en stund gjennom media, og har skapt store reaksjoner - spesielt i Midt-Gudbrandsdalen, men også på Gjøvik. Miljøene rundt Vinstra og Gjøvik frykter at dette vil svekke deres tilbud, hvor det allerede har vært utfordringer med å fylle opp plassene. Også Hadeland har dette tilbudet.

Arbeiderpartiet sto alene om forslaget, uten den vante støtten fra Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Dermed gikk partiet på sitt aller første nederlag i fylkesutvalget denne perioden - og det til tross for at det muligens var flertall for å starte et tilbud innen utdanningsprogrammet musikk, dans og drama. Opposisjon var imidlertid ikke villig til å vedta oppstart nå, men ønsket saken utredet og lagt fram for fylkestinget i desember. Dette forslaget fikk også kun tre stemmer.

Argumenterte for et tilbud

Begge sider av bordet argumenterte for et tilbud innen musikk og drama på Lillehammer.

- Dette er en voksende næring i Lillehammer, og bransjen har allerede en sterk nasjonal posisjon. Her kan vi levere noe som næringslivet etterspør, hevdet Anne-Marte Kolbjørnshus.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mente det er tegnet et for svart-hvit bilde av hvordan tilbudet vil slå ut for de andre skolene med tilsvarende tilbud.

- Det er ikke like tilbud, dessuten er elevene ganske bundet til regionen de bor i. Det er ikke mange fra Lillehammer som går på Vinstra. Det er et par på dans, og det skal vi ikke ha på Lillehammer, sa han.

Kari-Anne Jønnes var enig i at Lillehammer bør ha et tilbud innen musikk og drama, men ikke at det skal komme etter en prosess på bakrommet.

- Vi bør ta avgjørelser på bakgrunn av saksutredning, hvor vi får konsekvensene på bordet. Bruker vi penger på noe, må vi ta det fra et sted. Nå vet vi ikke hva det vil gå ut over, poengterte hun.

Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti sa alle nei til Lillehammer, med begrunnelse i dimensjoneringssaken fra 2015 og frykt for at et nytt tilbud vil slå føttene under de eksisterende tilbudene.

(Bildet er fra musikk, dans og drama ved Vinstra vidaregåande skule, tatt av Vemund Hagen)

Vedlegg:

Publisert av Halvor Løkken. Sist oppdatert 07.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering