Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nytt magasin for Mjøsmuseet

Fylkesutvalget har bevilget 3,2 millioner kroner til oppføring av nytt gjenstandsmagasin ved Mjøsmuseet. 

Mjøsmuseet mangler i dag tilfredsstillende magasinkapasitet eller kvalitetsmessig god nok magasinering for museets 30 595 gjenstander. Dagens magasiner ligger spredt rundt i forskjellige bygninger i fire kommuner, og svært få av magasinene har stabilt klima og god nok sikring mot flom, innbrudd og brann.

Det nye magasinet skal lokaliseres til Eiktunet i Gjøvik og dekke Mjøsmuseets totale behov for magasinering av normale gjenstander. Museet ønsker at bygget, et trebygg med massivtre i bærende konstruksjoner og vegger, skal bli en spydspiss for moderne og miljøvennlige byggeprosjekter i Oppland.

De totale kostnadene er anslått til vel 13,2 millioner kroner, hvor altså fylkeskommunens bidrag er på 3,2 millioner kroner - forutsatt at det bygges i massivtre og at kulturdepartementet bidrar med sin andel av kostnaden, vel 4,4 millioner kroner.

- Mjøsmuseet har en omfattende og verdifull gjenstandssamling som er en del av vår kulturarv og som er viktig å sikre for framtidige generasjoner. Det er derfor ønskelig å legge til rette for et sikkert og rasjonelt drevet magasin for å ivareta gjenstandene, skriver fylkesrådmannen.

Oppland fylkeskommune har også bidratt til magasinetableringer ved flere andre museer i Oppland, blant annet ved Norsk Fjellmuseum.

Vedlegg:

Publisert av Halvor Løkken. Sist oppdatert 05.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering