Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Si ifra om mobbing

Elev- og lærlingombud i Oppland, Kjerstin Lundgård, oppfordrer alle til å varsle dersom de har mistanke om mobbing. 

Nå er Opplæringsloven §9A om skolemiljøet blitt skjerpet. Den nye lovteksen gjør at alle har plikt til å varsle ved mistanke om mobbing.  

- Som ombud er jeg opptatt av at skolestart skal være en positiv opplevelse for alle elever. Det er spesielt viktig at de som har hatt en vanskelig opplevelse tidligere får en bedre opplevelse nå, sier Lundgård. 

Skjerpelsen i Opplæringsloven betyr at skolene har aktivitetsplikt.

- De er plikta til at tilak for å hindre mobbing og krenkelser settes i verk omgående, forklarer Lundgård.

Alle fortjener å ha det trygt

Hun synes også det er positivt at det er skrevet tydelig at dette ikke bare trenger å gjelde hendelser på skolen, men også til og fra skolen og hjemme, hvis det kan virke negativt på skolegangen.

Alle elever fortjener å ha det trygt og godt på skolen. Jeg er opptatt av at alle skal si ifra hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, trakassering eller krenkelser. Det innebærer at skolen sammen med elevene må jobbe med å fremme gode holdninger, og ha tiltak som gjør at alle føler seg velkommen på skolen, understreker Lundgård.

 - Jeg vet det gjøres mye, men i lys av ny lovtekst må også skolens planer revideres, legger hun til.

I loven er det tydelig krav om informasjonsplikt til elever og foresatte. Ombudet forventes at dette tas på alvor og at god og riktig informasjon kommer ut til alle.

Uavhengig part

Elev- og lærlingombudet vil trekke fram hennes rolle som en uavhengig part, som alle kan ta kontakt med.

- Jeg bistår gjerne i saker, både for råd, veiledning og deltagelse på møter hvis det er ønskelig. Det foregår mobbing, også i Oppland. Jeg vil at alle tenker over hva vi sier og gjør som kan krenke andre, gode holdninger må jobbes med. Enda flere må våge å fortelle om det de opplever slik at vi kommer mobbingen til livs, avslutter Lundgård.

Les mer om Nullmobbing fra Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert 17.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering