Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

- Svikter bredbåndsutbyggingen

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap). - Klikk for stort bildeFylkesordføreren er skuffet over at regjeringen svikter bredbåndssatsingen og at de nok en gang kutter i de frie midlene til bruk i distriktene.

I dag 12. oktober 2017 la regjeringen fram statsbudsjettet for 2018. Her kan du se regjeringens oversikt over Oppland.

Reduserte inntekter

I statsbudsjettet kuttes det nok en gang i posten for distriktsmidler. Dette er penger fylkeskommunen skal kunne bruke fritt i distriktene. Regjeringen foreslår en bevilgning på 154,4 millioner kroner til alle fylkene. Dette er en nedgang på 218,6 millioner fra saldert budsjett i 2017.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) mener statsbudsjettet svekker fylkeskommunens mulighet til å være en aktiv samfunnsutvikler og at det ikke samsvarer med regjeringens ønske om å slå sammen fylkene.

Forslaget legger også opp til en reduksjon i fylkeskommunens generelle frie inntekter i forhold til det som har vært forespeilet tidligere, bla gjennom Kommuneproposisjonen som ble behandlet av Stortinget i mai i år.

- Dette er et kraftig kutt fylkeskommunens inntekter. Statsråd Jan Tore Sanner snakker om at nye og sammenslåtte fylkeskommuner skal få større muskler og være en interessant samarbeidspartner for kommuner og næringsliv. Det er ikke i tråd med det som leveres i dette budsjettet. Statsbudsjettet undergraver regjeringen fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør, sier Hagen.

Skuffende lite til bredbånd

Fylkesordføreren reagerer også kraftig på at det bevilges alt for lite til bredbåndsutvikling.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 69,7 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Dette er til områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

- Dette er en halvering av de statlige bredbåndsmidlene og er skuffende lite. Utbygging av bredbånd i større deler av Oppland er essensielt for bo- og næringsutviklingen i vårt fylke. Stortinget har en stor jobb foran seg for å gjøre statsbudsjettet mer distriktsvennlig, sier Hagen.

Fylkesordføreren ser noen enkeltbevilgninger i statsbudsjettet som kommer Oppland til gode og tilløp til satsinger innenfor yrkesfag og fagskole.

Når det gjelder samferdsel er det ingen store overraskelser.

- Vi mener det er bekymringsfullt at det ikke kommer mer penger til vedlikehold av fylkesveger. For et fylke som Oppland er infrastruktur svært viktig, sier Hagen.

E16

  • Oppstart høsten 2018 på Eggemoen - Jevnaker - Olum, 50 millioner til i hovedsak grunnerverv, prosjektering.
  • Bagn - Bjørgo, 310 millioner i 2018. Raskere framdrift på tunnelen gjør at vegen ventes åpnet høsten 2019, mot tidligere forutsatt 2020.
  • Ferdigstillelse av E16 over Filefjell, midler prioriteres til strekningen Øye - Eidsbru (blant annet tunnel).

E6 i Gudbrandsdalen

  • 210 millioner til restarbeid Frya - Sjoa, tiltak i tettsteder og refusjon bompengeselskapet
  • Planleggingsmidler til reguleringsplan for gjenværende strekning (blant annet Ringebu), størrelse ikke angitt. Ingen midler til investeringer på gjenværende strekning forbi Ringebu og Sjoa - Otta.
  • Det foreslås midler til bygging av gand- og sykkelveg langs E6 (fv 213) i Lillehammer og  langs rv 4 (fv 172) i Gjøvik (beløp ikke spesifisert).

Jernbane

  • 10 nye togsett på Gjøvikbanen, startet i 2017 og avsluttes i 2018. Bevilgninger til hensetting av tog på Gjøvikbanen (Gran og Gjøvik). Bygges og forventes å være klare til bruk i 2018.
  • Planlegging av plattformutbedringer langs Gjøvikbanen.
  • 255 millioner kroner til planlegging på Dovrebanen, dette gjelder hensettingsanlegg for tog på Hove (16 spor) og planlegging av prosjektene på strekningene Kleverud-Søri og Sørli- Åkersvika i Hedmark.
  • Krysningsspor på Kvam (ferdig 2018) og planlegging av oppgradering av Otta stasjon.

Flom

Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2018, herunder flomsikring i Sel og Øyer kommune.

Miljø

Regjeringen går inn for at Snøheimvegen ikke fjernes og tilbakeføres naturen, men blir liggende slik at trafikken inn mot Snøheim fortsatt kan skje med skyttelbuss.

Forsvar

Hjerkinn skytefelt ryddes og miljøsaneres og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Det planlegges å bruke 44.1 milllioner kroner på tiltaket i 2018

NTNU

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), som har studiested på Gjøvik, med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.

Sist oppdatert 12.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering