Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Urovekkende nedprioritering

Dovrebanen - Klikk for stort bildeForslag til statsbudsjett mangler penger til oppstart og planmidler på jernbanen mellom Hamar og Lillehammer.

Jernbanedirektoratet orienterte Jernbaneforum Dovrebanen Sør 9. november 2017 om statsbudsjettforslaget.

Ubegripelig nedprioritering

Det nylig fremlagte statsbudsjettet mangler tilstrekkelig penger til oppstart, og videre planarbeid mellom Hamar og Lillehammer. Jernbaneforum reagerer sterkt på nedprioriteringen.
 

- Kontinuitet i planlegging og utbygging på IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt. Det er også samfunnsøkonomisk fornuftig. Derfor er det ubegripelig at oppstartbevilgningen til den planavklarte strekningen i Stange er stanset og at det ikke finnes planmidler nord for Hamar, sier fylkesråd for samferdsel i Hedmark og leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og prosjektets plass i statsbudsjettet er viktig for framdrift.

Uheldig for by- og næringsutviklingen

I Stortingets nylig vedtatte Nasjonale transportplan, NTP, ble InterCity-utbyggingen skjøvet ut i tid fra 2030 til ferdigstillelse til Lillehammer først i 2034. Det er i vedtatte NTP heller ikke satt av tilstrekkelige midler til planlegging av InterCity-utbyggingen. Dette innebærer at arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner blir skjøvet ut i tid. Heller ikke på alle strekninger hvor det er vedtatte reguleringsplaner, vil det bli igangsatt bygging. 

Dette bekymrer politisk ledelse i både kommuner og fylkeskommunene langs traseen sterkt. Mange frykter at ytterligere forsinkelser medfører at byer og kommuner må båndlegge store arealer i mange år fremover. Dette vil være svært uheldig både for byutvikling og næringsutvikling i en stor region.

InterCity-strekningen forbi Lillehammer og Hamar er en svært viktig transportkorridor for person- og godstrafikk nasjonalt.

Sist oppdatert 13.11.2017
Fant du det du lette etter?