Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Organisasjon

Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte.

Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regionale utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Politisk og administrativt nivå

Fylkeskommunen består av et politisk og et administrativt/virksomhetsutøvende nivå:

 • Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges samtidig med kommunevalget hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren og vedtar planer og budsjetter for fylkeskommunens arbeid. I tillegg formes politikken for fylkets arbeid gjennom ulike komiteer, råd og utvalg.
 • Fylkeskommunens administrasjon er fordelt på 14 fagområder. Virksomheten foregår i hele fylket, på de videregående skolene, på tannklinikkene og på karrieresentrene.
 • Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesrådmannen.

Oppland fylkeskommune har knappe 2 000 ansatte, hvor de fleste arbeider ved fylkets 10 videregående skoler.

Visjon

Oppland fylkeskommunes visjon er MULIGHETENES OPPLAND.

Visjonen ligger til grunn for fylkeskommunens styringsdokumenter, hvor Regional planstrategi er det overordnede styringsdokumentet for Opplandssamfunnet - med tre utpekte satsingsområder:

 • Nærings- og stedsutvikling
 • Kompetanse
 • Samferdsel

Regionalt handlingsprogram viser hvordan planstrategien satsingsområder følges opp årlig gjennom politiske prioriteringer for Oppland fylkeskommune.

Verdier

KRAFT, våre verdier - Kreativitet, Raushet, Ansvarlighet, Fleksibilitet og Tillit - skal være styrende i vår praksis.

Kreativitet betyr at vi:

 • Ser etter mulighetene og de gode løsningene
 • Bruker ledelses- og arbeidsformer som får frem de gode ideene

Raushet betyr at vi:

 • Deler på kunnskap og erfaringer, og gjør hverandre gode
 • Framsnakker hverandres kompetanse og gode prestasjoner

Ansvarlighet betyr at vi:

 • Sikrer kvalitet på drifts- og utviklingsoppgaver
 • Bruker ressurser effektivt og målrettet

Fleksibilitet betyr at vi:

 • Viser vilje og evne til å møte endringer konstruktivt
 • Tar hensyn til hverandres behov i ulike livssituasjoner

Tillit betyr at vi:

 • Tror godt om hverandre og har en åpen dialog
 • Er til å stole på, viser personlig integritet og har mot til å si i fra
Sist oppdatert 20.04.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering