Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Organisasjon

Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver. Fylkeskommunen er styrt av folkevalgte.

Fylkeskommunen er en sentral medspiller i arbeidet med regionale utvikling på en rekke områder i fylket, som videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, planlegging, kultur, kulturarv, tannhelse og fylkesbiblioteket. Mye av utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Politisk og administrativt nivå

Fylkeskommunen består av et politisk og et administrativt/virksomhetsutøvende nivå:

  • Fylkeskommunen styres av fylkestinget, som velges samtidig med kommunevalget hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av fylkesordføreren og vedtar planer og budsjetter for fylkeskommunens arbeid. I tillegg formes politikken for fylkets arbeid gjennom ulike komiteer, råd og utvalg.
  • Fylkeskommunens administrasjon er fordelt på 14 fagområder. Virksomheten foregår i hele fylket, på de videregående skolene, på tannklinikkene og på karrieresentrene.
  • Fylkesadministrasjonen ledes av fylkesr&ari