Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansvarsområder

Oppland fylkeskommune har ansvar for mange ulike tjenester i fylket, tjenester som innbyggerne benytter seg av daglig.

Nedenfor finner du hovedoppgavene innenfor de forskjellige områdene vi har ansvar for.

Videregående opplæring

Fylkeskommunen driver 10 videregående skoler, Fagskolen Innlandet, voksenopplæring gjennom Karriere Oppland, samt to folkehøgskoler. Fylkeskommunen har også ansvar for lærlingordningen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten.

Les mer om videregående opplæring.

Næring og samfunn

Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional utviklingsaktør og bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i fylkets seks regioner, med utgangspunkt i regionenes fortrinn. Fylkeskommunen løser oppgavene i samspill med kommunene, næringslivet og andre aktører i fylket. 

Les mer om næring og samfunn.

Samferdsel

Fylkeskommunen har ansvaret for overordnet samferdselsplanlegging i Oppland. En av kjerneoppgavene er kollektivtransport med buss gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen er også ansvarlig for et fylkesvegnett på til sammen 3025 kilometer veg med 637 bruer og to tunneler, samt ett ferjesamband.

Les mer om samferdsel.

Planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet, og har ansvar for utarbeiding av regionale planer i tråd med prioriteringer i regional planstrategi. Fylkeskommunen har også veiledningsansvar og innsigelsesmyndighet ovenfor kommunene i utarbeidelse av kommunale planer.

Les mer om planlegging.