Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Søk tilskudd - Kulturformål

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november.

Formål: Gi kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter eller eksperimentere med nye uttrykk.
Søknadsfrist: 1. juni.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. november.

Formål: Bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement kan utvikles for å styrke kunst, kultur, reiselivet og næringslivet i fylket.
Søknadsfrist: 1. november 2017.

Formål: Gi skoler og profesjonelle kunstnere/utøvere mulighet til å gjennomføre ekstraordinære kunst- eller kulturprosjekter etter eget ønske og initiativ.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember.

Formål: Støtte unge profesjonelle kunstnere (under 35 år) som er bosatt i Oppland eller som har som ønsker å etablere seg i Oppland.
Søknadsfrist: 1. juni.

Formål: Støtte til prosjekter, arrangement og festivaler, samt andre gode ideer hvor ungdom er involvert.
Søknadsfrist: Løpende.

Formål: Bidra til at kunst- og kulturinstitusjoner i Oppland kan opprettholde langsiktighet og utviklingsmuligheter.
Søknadsfrist: 1. november.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland gjennom kunstnerresidenser i fylket.
Søknadsfrist er 1. november.

Formål:Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. 
Søknadsfrist: 1. april

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november

Fant du det du lette etter?
Login for redigering