Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Søk tilskudd - Kulturformål

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november.

 

Formål: Gi kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter eller eksperimentere med nye uttrykk.

Målgruppe: Profesjonelle kunstnere innen alle kulturuttrykk som er bosatt i Oppland.

Søknadsfrist: 1. juni

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. november.

Formål: Bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement kan utvikles for å styrke kunst, kultur, reiselivet og næringslivet i fylket.
Søknadsfrist: 1. november 2016.

Formål: kriblemidlene skal åpne for å realisere ekstraordinære, og gjerne elleville prosjekter, der kultur og skole samarbeider. Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember.

Formål: Støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Oppland eller som har som hensikt å etablere seg i Oppland.

Målgruppe: Nyutdannede eller unge kunstnere (under 35 år) bosatt i Oppland, med høy realkompetanse, innen alle kunstuttrykk.

Søknadsfrist: 1. juni

Formål: Støtte til prosjekter, arrangement og festivaler, samt andre gode ideer hvor ungdom er involvert.
Søknadsfrist: Løpende

Formål: Bidra til at kunst- og kulturinstitusjoner i Oppland kan opprettholde langsiktighet og utviklingsmuligheter.
Søknadsfrist: 1. november.

 

 

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland gjennom kunstnerresidenser i fylket.

Søknadsfrist er 1. november

Formål:Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. 

Søknadsfrist: 1. april

 

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november

Fant du det du lette etter?
Login for redigering