Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Du kan påvirke

Som innbygger har du flere muligheter til å påvirke politikernes avgjørelser og følgelig fylkeskommunens virksomhet.

Valg - bruk stemmeretten!

Den viktigste påvirkningsmuligheten har du gjennom å bruke stemmeretten din. Valg av representanter til fylkestinget skjer i kommune- og fylkesvalget hvert fjerde år. Neste fylkestingsvalg er i september 2015.

Les mer om fylkestingsvalg her

Innbyggerinitiativ - samle underskrifter til din sak!

Alle innbyggere kan fremme initiativ til saker de mener fylkestinget bør behandle. Fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet dersom minst 500 innbyggere står bak forslaget. Gjennom minsak.no kan du samle underskrifter til ditt initiativ. Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Spør en politiker

Alle fylkestingspolitikerne er tilgjengelige for direkte kontakt og spørsmål. Har du spørsmål angående politiske vedtak eller fylkeskommunens virksomhet, kan politikerne også velge å bringe spørsmålet videre til fylkesordføreren under spørretimen i fylkestinget.

Oversikt over fylkespolitikerne finner du her.

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Se oversikt over høringer her.

Sist oppdatert 08.07.2016