Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Valg

Hvert fjerde år skal det velges 37 representanter til fylkestinget i Oppland.

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Fremgangsmåten er at de utarbeider forslag til valgliste, som så skal godkjennes av valgmyndighetene. Listeforslaget inneholder navnet på de kandidatene som stiller til valg for partiet/gruppen og danner utgangspunktet for det som blir partiets/gruppens stemmeseddel.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslagene være fylt ut i rekkefølge med minimum sju kandidatnavn. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget/kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Det skal velges 37 representanter til fylkestinget i Oppland. I henhold til Valglovens § 6-2 (2) skal listeforslagene i Oppland inneholde minimum sju, maksimalt 43 navn.  

 
Sist oppdatert 23.10.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering