Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fylkesordfører

Even Aleksander Hagen er fylkesordfører i Oppland. Han ble valgt i 2015, og representerer Arbeiderpartiet.

Oppland fylkeskommune/Kirsti Hovde Even Aleksander Hagen ble tidenes yngste fylkesordfører da han overtok ordførerkjedet under fylkestingets samling i oktober 2015.

Han leder den politiske ledergruppa, som styrer på grunnlag av det politiske flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Laget hans består av fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) og komitélederne Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap), Aud Hove (Sp) og Anne Thoresen (Ap).

Even Aleksander Hagen (født 14. april 1988) kommer fra Otta i Gudbrandsdalen. Han har studert ved Universitetet i Oslo, og er utdanna adjunkt i norsk og samfunnsfag. Dette er hans tredje periode på fylkestinget. Han har tidligere vært gruppeleder for Arbeiderpartiet, og leder av komité for kultur, miljø og næring.

Tidligere har Hagen blant annet jobbet som politisk rådgiver i AUF og vært studenttillitsvalgt i Studentsamskipnaden i Oslo. På fritiden er fylkesordføreren en ivrig fotballentusiast, glad i kulturelle opplevelser og liker turer i fjellet både på ski og til fots.

Politisk ambisjon

Oppland er et Norge i miniatyr. Vi har fjell og daler i Valdres og Gudbrandsdalen, urbane mjøsbyer og flatbygdene på Toten og Hadeland. Ulike mennesker skal trives og føle seg hjemme hos oss. Her er alle velkommen.

Vår ambisjon er at Oppland skal spille en hovedrolle i det grønne skiftet. Vi har store naturressurser og skal lede an i verdiskaping innen bioøkonomi knytta til hage-, jord- og skogbruk. Vi skal bygge på våre naturgitte fortrinn for å få en nasjonal stemme i næringspolitikken. Vi skal være pådriver for miljøvennlig transport på veg og bane.

I opplandsskolen vil vi satse på utdanning for å gi den enkelte redskaper til å møte utfordringer og bidra til verdiskaping. Videregående opplæring skal være preget av inkludering og læring. Universell utforming og offensiv folkehelseinnsats er viktig for å minske forskjeller og styrke fellesskapet. Fylkeskommunen skal motivere til økt fysisk aktivitet hos befolkningen. Det innebærer blant annet idretts- og aktivitetsanlegg, grøntområder og turstier. Vi vil arbeide for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv, og vil hegne om allemannsretten og retten til fri ferdsel på naturens premisser. De gode møteplassene og opplevelsene styrker vår psykiske helse og her er kulturpolitikken i Oppland en viktig nøkkel for tilbud og utvikling på dette feltet.

Jeg mener at vi får til mer sammen enn hver for oss. Samarbeid er derfor nøkkelen til den jobben vi skal gjøre framover. Sammen skal vi bygge framtidas Oppland.

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører

Sist oppdatert 07.12.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering