Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fylkestinget

Fylkestinget har 37 medlemmer som velges for en periode på fire år. Fylkestinget ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, og treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Det er politikerne i fylkestinget som bestemmer rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Det skjer gjennom vedtak av Regionalt handlingsprogram med politiske satsingsområder og årsbudsjett. I tillegg behandles andre saker av overordnet og strategisk karakter.

Fylkestinget skal se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Etter kommuneloven skal alle bindende vedtak være fattet av fylkestinget, eller etter fullmakt fra fylkestinget. I Oppland er mye av denne myndigheten delegert til fylkesutvalget, samt til fylkesrådmannen

Fylkestinget i Oppland består av 37 representanter pluss vararepresentanter. Representantene velges for fire år om gangen. Fylkestinget er samlet fem-seks ganger i året.

Fylkestinget 2015-2019

For perioden 2015-2019 er åtte partier representert i fylkestinget.
Arbeiderpartiet (16), Senterpartiet (7), SV (1) og Kristelig Folkeparti (1) sitter med makta (posisjonen), mens Høyre (5), Fremskrittspartiet (3), Miljøpartiet De Grønne (2) og Venstre (2) utgjør mindretallet (opposisjonen).

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Høyre

Fremskrittspartiet

Miljøpartiet De Grønne

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Sist oppdatert 24.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering