Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eierskapsutvalget

Eierskapsutvalget skal sikre en profesjonell forvaltning av eierrollen i de ulike selskapene hvor fylkeskommunen har et eierskap.

Det er etablert et politisk eierskapsutvalg med støtte av et administrativt sekretariat for å ivareta fylkeskommunens eierinteresser. Utvalget skal sikre en profesjonell forvaltning av eierrollen gjennom fortløpende oppfølging og evaluering av fylkeskommunens ulike eierskap i selskapene, sikre gode rutiner for planlegging av deltakelse i generalforsamlinger, forestå forslag til styrerepresentasjon, tilbakerapporteringsrutiner fra generalforsamlinger, samt initiere eiermøter ved behov.

Hovedoppgaver

 • Strategisk vurdering av formål, rammer og føringer for alle de engasjementer fylkeskommunen er involvert i som er organisert som selvstendige rettssubjekter.  
 • Vurdere nye eierskapsinitiativ.
 • Vurdere/foreslå avvikling av det enkelte selskapsengasjement.
 • Vurdere hvilke selskaper som har oppgaver av prinsipiell politisk karakter og hvilke selskaper som har oppgaver som overveiende er av mer administrativoperativ karakter.
 • Utarbeide rutiner for deltakelse i generalforsamlinger.
 • Foreslå ved nyvalg medlemmer/varamedlemmer til styret i det enkelte selskap der dette er relevant.
 • Bidra til at styrene godtgjøres i henhold til de retningslinjer og prinsipper som er fastsatt.
 • Sørge for en god dialog med det enkelte selskaps styre om viktige og prinsipielle ting.
 • Forberede og fremme alle saker som i henhold til kommunelov/delegasjonsreglement eller andre føringer krever fylkestingets vedtak.
 • Utarbeide Eiermelding.

Eierskapsutvalgets medlemmer

 • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) - leder
 • Ivar Odnes (Sp)
 • Aud Hove (Sp)
 • Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap)
 • Anne Elisabeth Thoresen (Ap)
 • Kari-Anne Jønnes (H)
 • Hjalmar Nørstebø-Solbjørg (administrasjonen)
   
Sist oppdatert 19.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering