Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eldrerådet

Oppland fylkes eldreråd skal gi råd i saker som angår de eldre.

Eldrerådet skal behandle saker som gjelder levekår for de eldre. Eldrerådet kan gi uttalelser, anmodninger og råd til fylkestinget.

Rådet skal vise aktivt engasjement, og kan selv ta opp saker som angår eldre i fylket. Eldrerådets uttalelser skal følge sakene når de legges fram for politisk behandling.

Eldreråd ble lovpålagt i 1992.

Organisering

Oppland fylkes eldreråd arbeider etter reglement for rådet. Eldrerådet består av seks representanter - en fra hver av fylkets seks regioner (Gjøvikregionen, Hadeland, Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres) .

Eldrerådet velges av fylkestinget etter forslag fra pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre.

Oppgaver

Eldrerådet engasjerer seg blant annet i:

  • Skolering av kommunale eldreråd
  • Tannhelse
  • Samferdsel
  • Kultur
  • Folkehelse
  • Levekår
  • Universell utforming
  • Tettstedsutvikling
  • Regionale planer og strategier
Medlemmer Varamedlemmer

Oppland fylkes eldreråd 2015 - 2019
Svein Olav Karlsen (Hadeland) Solveig Hval (Hadeland)
Kari Bergum (Gjøvik) Svein Roar Magnussen (Gjøvik)
Lise Lerdahl (Lillehammer) Per Rasmussen (Lillehammer)
Iver Bjerkehagen (Midt-Gudbrandsdal) Tor Berntsen (Midt-Gudbrandsdal)
Frode Veian (Nord-Gudbrandsdal) Jon Torkveen (Nord-Gudbrandsdal)
Ingvill Fjellstad Bøe (Valdres) Gunnar Modén (Valdres)
Sist oppdatert 09.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering