Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fylkesrådet for funksjonshemmede skal behandle saker som er viktige for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med sakene som behandles. Rådet skal gi råd til fylkesting og fylkesutvalg og varsle om forhold som er til hinder for at innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på alle områder i samfunnet.

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagt.

Oppgaver

Rådet engasjerer seg blant annet i:

 • Skolering av kommunale råd
 • Universell utforming (tilgjengelighet for alle)
 • Tilpasset opplæring i den videregående skolen
 • Samferdsel
 • Plan- og bygningssaker

Medlemmer

Rådet i Oppland består av sju medlemmer som representerer hele fylket. Rådet velges av fylkestinget, etter forslag fra SAFO Oppland (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner) og FFO Oppland (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) som fremmer forslag på kandidater på vegne av de ulike organisasjonene.

Faste medlemmer 2015-2019:

 • Remi Johansen, SAFO/Norges Handikapforbund (NHF) - leder
 • Ingeborg Sandbakken, FFO/Norges Revmatikerforbund (NRF) - nestleder
 • Arvid Drolsum, SAFO/Norges Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Reidun Aaboen, FFO/ Norges Blindeforbund (NBF)
 • Brit Stensaker Trøen, FFO/ Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)
 • Karl Erik Bevolden, FFO/Norges astma- og allergiforbund (NAAF)
 • Terje Erlandsen, FFO/Foreningen for muskelsyke (FFM)
 • Ellen Strande, FFO/Mental Helse

Varamedlemmer:

 1. Bente Stadsvoll, SAFO/Norges Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 2. Ellen Fossheim Johansen, SAFO/Norges Handikapforbund (NHF)
 3. Jorunn Løvdal, SAFO/Norges Handikapforbund  (NHF)
 4. Ola Tande, FFO/Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Sist oppdatert 16.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering