Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) er ungdommenes øverste organ i fylket og skal gi råd i saker som gjelder ungdom.

Ungdommens fylkesting et rådgivende organ med mål om å inkludere, engasjere, motivere og fremme ungdommens saker på fylkesnivå. UFT skal gi råd i barne- og ungdomspolitiske spørsmål, samt selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden. Politiske saker som omhandler ungdom skal oversendes UFT for uttalelse.

Fylkestinget vedtok å opprette Ungdommens fylkesting i 2000.

Organisering

Medlemmene representerer alle de 26 kommunene i fylket. Representantene velges for to år, og det gjennomføres to samlinger i året. UFT velges av fylkestinget, men velger selv leder, nestleder og ungdommens fylkesutvalg (UFU). UFU skal bestå av to representanter fra hver region, samt ungdommens fylkesordfører - totalt 13 stykker. UFU har månedlige møter.

Oppgaver

UFT engasjerer seg blant annet i:

 • Arbeid mot videregående opplæring, blant annet skolelystmeny, rådgivertjenesten, anonym retting av prøver og drop out
 • Kollektivtransport
 • Mobbing
 • Bolyst
 • Trafikksikkerhet
 • Internasjonalt arbeid; AER, BSSSC, Aktiv ungdom, ØstSamUng

Ungdommens fylkesutvalg

Følgende utgjør arbeidsutvalget i Ungdommens fylkesting:

 • Mattis Månum Pettersen - leder (Gjøvik)
 • Frederik Feiler - nestleder (Gjøvik)
 • Oscar Riise Pedersen (Nord-Gudbrandsdal)
 • Sigrid Bjerke (Østre Toten)
 • Ragne Aasan (Øystre Slidre)
 • Elisabeth Tangen (Gran)
 • Victoria Heimstad (Gausdal)
 • Yngvild Løken (Øyer)
 • Endre Mork (Ringebu)

Vararepresentanter:

 • Oppdateres etter at arbeidsutvalget har møte 26.06.17.
   

Se alle medlemmer av Ungdommens fylkesting 2017-2019

Sist oppdatert 16.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering