Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regionreform

Fylkestingene i begge fylker sier nei til sammenslåing. 

VRI Innlandet

Les hele saken Dobbelt nei til sammenslåing

Bakgrunn

Regjeringen ønsker å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringen har uttalt at den ønsker en halvering av dagens regioner. Alle fylker er pålagt å prate med naboen. 

Oppland og Hedmark prater sammen. Fylkene har sammen jobbet for å få fram et beslutningsunderlag for en mulig sammenslåing, med fakta om likheter og ulikheter og muligheter og utfordringer på de ulike områder. Viktige spørsmål knyttet til økonom og av formell, juridisk, organisatorisk og personellmessig art er ikke utredet i denne omgang. Oppland sendte utredningen ut på høring 14. oktober, med frist for innspill 18. november.

Fylkeskommunene har egentlig fått frist til 1. desember 2016 med å ta beslutning om enten å videreføre dagens fylkesmodell eller danne en ny folkevalgt region sammen med én eller flere naboer. Fylkestingene i Hedmark og Oppland vil først gjøre sine vedtak 14. desember 2016.

Sist oppdatert 09.01.2017