Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fakta om regionreformen

Hvorfor regionreform?

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver.

Stortinget har bedt regjeringen om å gå gjennom oppgaver til det regionalt folkevalgte nivået. Det er St.meld. 22 som danner grunnlaget for arbeidet. Regjeringens mål er å etablere rundt ti regioner.

Dette er noen av regjeringens mål for etablering av nye regioner:

  • Tre folkevalgte nivåer
  • Bedre samordning og prioriteringer
  • Tydeliggjør rollen som samfunnsutvikler for det regionalt folkevalgte nivået
  • Styrke demokratiet

Regjeringen vil gjøre en samlet vurdering av regionstrukturen i lys av målene for reformen og kriteriene for regioninndelingen etter at fylkeskommunene har gjort sine vedtak innen utgangen av 2016. Dette skjer trolig våren 2017.

Videre prosess:

  • Vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016
    (Hedmark og Oppland vil først gjøre sine vedtak 14. desember 2016)
  • Proposisjon om nye oppgaver og roller våren 2017
  • Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
  • Nye regioner og kommuner trer i kraft fra 1. januar 2020

Hvordan skjer fylkessammenslåing?

Det er Stortinget som endelig avgjør fylkesinndelingen i Norge. Planen er å behandle regionreformen før sommeren i 2017.

Det er først etter Stortingets beslutning om ny fylkesinndeling forsommeren 2017 at selve arbeidet med sammenslåingen kommer i gang for alvor.

Fellesnemd
Det vil da bli oppnevnt en fellesnemnd, som er et felles politisk utvalg fra de aktuelle fylkeskommunene. Fellesnemnden vil lede det politiske arbeidet med sammenslåingen. 

Personalpolitiske prinsipper
Noe av det første fellesnemda vil gjøre er trolig å vedta personalpolitiske prinsipper for sammenslåingen. Dette er viktig for å skape størst mulig grad av forutsigbarhet for alle ansatte. Personalpolitikken vil bli utarbeidet i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. 

Nytt fylke 1. januar 2020
Arbeidet med sammenslåingen vil vare i cirka to år slik at det nye fylket står klart til fylkestingsvalget høsten 2019 og formell «åpning» fra nyttår 2020.
 

Regionreform - Klikk for stort bilde

Sist oppdatert 14.10.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering