Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017. 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2017.

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver

Fylkesvalgstyret er det organet som ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i valgarbeidet.

Ved stortingsvalg har fylkeskommunen ansvar for godkjenning av partienes valglister, produksjon og distribusjon av stemmesedler, kontroll av kommunenes valgoppgjør, valgoppgjør og kandidatkåring for fylket og rapportering til riksvalgstyret, samt arkivering av stemmesedler m.m.

Partienes forslag til valglister

Valgloven bestemmer detaljert hva listeforslag fra politiske partier skal inneholde og hvordan de skal være satt opp, både for partier registrert i Partiregisteret og andre grupper som stiller til valg. For å lette dette arbeidet har Oppland fylkeskommune utarbeidet veiledning og maler for innhold og oppsett av listeforslag i samsvar med krav i valgloven - og forskriften (se under).

Etter hvert som partiene leverer inn sine forslag til valglister til fylkesvalgstyret, legges de ut til gjennomsyn på Oppland fylkeskommunes hjemmeside, samt fysisk på Politisk sekretariat på Fylkeshuset på Lillehammer.

Siste frist for innlevering av listeforslag er fredag 31.03.2017 kl. 12:00.

Sist oppdatert 11.01.2017
Fant du det du lette etter?